GALERİ POLİTİKASI

 

GALERİ Mağara Araştırma Grubu olarak, mağaracılığın bilimsel yönüne ağırlık vermeyi ve güvenli mağaracılık faaliyetleri düzenlemeyi amaçlıyoruz.

 

Bu amaçlara ulaşmak için;

• Üyelerimizin mağara arkeolojisi, jeofizik, jeoloji, haritacılık,

fotoğrafçılık, biyospeleoloji ve ilgili diğer dallarda bilgilerini arttırmaları için organizasyonlar düzenliyoruz.

 

• Üyelerimizin gerekli sportif düzeye ulaşmaları için faaliyetler düzenliyoruz.

• Yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili kuruluşlar ile ortak çalışmalar düzenliyor ve sonuçları literatüre kazandırıyoruz.

 

• Faaliyetlerimiz sırasında, kültür, arkeoloji, çevre ve doğa koruma bilincinin arttırılmasını hedefliyoruz.

 

• Tüm faaliyetlerimizde, herhangi bir kazanın oluşmaması için

güvensiz davranışlardan sakınıyoruz.

 

Çalışmalarımızın verimli olması için, iş bölümünü ve

tüm grup üyelerimizin birbirleri ile uyumunu, birinci öncelik olarak görüyoruz.

 

 

GALERİ GRUBU ÜYELERİ

Revizyon Tarihi: 2016-08-08

politikamız